Tabell

Avfallsmengder i Norge etter materiale, kilde og materiale og behandling og materiale. 1 000 tonn.1
Materialtype i alt, uten forurensende masserPapirMetallPlastGlassTreavfallTekstilVåtorganisk avfallBetong og teglSlamAndre materialerFarlig avfallForurensende masser2
1Blandet avfall er ikke med som en egen kategori i avfallsregnskapet, men er med bakgrunn i sorteringsanalyser, i stedet fordelt på de ulike materialtypene. Dette innebærer at mengdene rene materialer som regel er noe høyere i avfallsregnskapet enn en kan finne i de enkelte statistikkene.
2Tidsseriebrudd: Industrideponier mangler før 2010.
3Inkluderer vrakede personbiler og motorsykler, samt papir til oppfyring.
19957 1001 0375933771871 3341151 0795252481 034573806
20008 1761 1187584141991 3001201 2566512641 484611410
20059 3831 1989204132261 5841211 4217432531 536970358
20099 2041 1369424432171 6291151 4087592141 3251 017973
20109 4541 1071 0664392091 6601171 4936842041 3131 1621 698
20119 8901 0851 0964782141 8151131 4527102271 4411 2592 213
 
2011
Etter kilde og materiale
I alt9 8901 0851 0964782141 8151131 4527102271 4411 2592 213
Husholdninger32 293484222157824074855340305320
Jord-, skogbruk og fiske151613230169800120
Bergverk og utvinning438364204050083530
Industri2 67410613239197486365381135125970
Kraft- og vannforsyning450900101001330
Bygg og anlegg1 6086586427126611776640297290
Tjenestenæringer1 439398126138412003530752106830
Avløps- og renovasjonsvirksomhet444050000001132111140
Annen eller uspesifisert kilde79623438760188845000172 213
 
Etter behandling og materiale
I alt9 8901 0851 0964782141 8151131 4527102271 4411 2592 213
Sendt til materialgjenvinning3 8306361 0208910037413135911073812190
Biologisk behandling4010000133026700100
Energiutnyttelse2 856323023101 184756750641611430
Brukt som fyllmasse eller dekkmasse205100150211617800
Forbrenning uten energiutnyttelse6346971527795191660017670
Deponering8202752552362980112213882 213
Annen sluttbehandling44100000000004410
Annen eller uspesifisert behandling70430081300130283948300