Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (arkiv)

Utgaver av statistikken Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet publisert før 1. juni 2017

Publisert Tittel Åpne
18. april 2018 Vekst for avfallshåndtering Artikkel
2. november 2017 Milliardverdier i søppel Artikkel
1. juni 2017 Vekst for avfallsbransjen Artikkel
26. oktober 2016 Økt omsetning for avfallshåndtering Artikkel