Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2015, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. oktober 2016 2015 Økt omsetning for avfallshåndtering
19. april 2016 2014 Gode penger i avfallshåndtering
30. oktober 2015 2014 Svak vekst for avfallshåndtering
14. april 2015 2013 Mye penger i søppel
31. oktober 2014 2013 Omsatte for 22,2 milliarder
7. mai 2014 2012 Flat utvikling for avfallshåndtering
6. november 2013 2012 Omsatte for 22,6 milliarder
29. mai 2013 2011 Økt omsetning for avfallsbehandling
6. november 2012 2011 Omsatte for 22 milliarder
2. november 2011 2010 Mye penger i avfall
19. juni 2012 2010 Omsetningsvekst for avfallshåndtering
24. juni 2011 2009 Fortsatt mye penger i innsamling av avfall
3. november 2010 2009 Metallprisnedgang ga lavere omsetning
21. mai 2010 2008 Mest penger i innsamling av avfall
30. oktober 2009 2008 Vekst for avfallshåndtering