Publisert Tittel Åpne
2. juli 2020 Markant nedgang i vedtatte byggesøknader Artikkel
10. september 2019 Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker Artikkel
6. september 2019 Færre byggesaker for både små og store kommuner Artikkel
3. juli 2018 Saksbehandlingstiden for byggesøknader kryper nedover Artikkel
28. juni 2017 Færre byggesøknader behandlet Artikkel