Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Renteøkninger i sikte

  Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024.

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2020

  Her kan du laste ned rapporten Økonomisk utsyn over året 2020 (PDF). Under følger en oppsummering av hvert kapittel i publikasjonen.

  Artikkel
 • Vaksinering gir økt rente

  Fra sommeren 2021 ventes den økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar. Vi venter en gradvis renteoppgang fra midten av 2021.

  Artikkel
 • Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig

  Norsk økonomi fortsetter innhentingen etter det største tilbakeslaget i nyere tid, men det er ikke før i slutten av 2021 at aktiviteten ventes å være tilbake på samme nivå som før virusutbruddet. Vi venter en gradvis renteoppgang fra 2021.

  Artikkel
 • Dyp økonomisk krise – men noen lyspunkter i sikte

  Norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengningen i mars, men lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år framover. Vi venter en gradvis renteoppgang fra 2022.

  Artikkel
 • Bråstopp for norsk økonomi

  Koronapandemien og nedstengingen av norsk økonomi savner sidestykke. Den nåværende lavkonjunkturen vil trolig vedvare i flere år.

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2019

  Utsynet gir deg et økonomisk tilbakeblikk på fjoråret. Vekst, miljø, befolkning, arbeidsinnsats og husholdningenes inntekter er blant temaene. 

  Artikkel
 • Oppturen i norsk økonomi snart over

  I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over. Den internasjonale nedgangskonjunkturen gjør at rentene her hjemme holder seg lave.

  Artikkel
 • Rentetoppen er trolig nådd

  Norsk økonomi står overfor et taktskifte. Lavere vekst internasjonalt bidrar til at konjunkturoppgangen trolig vil være over i løpet av et års tid.

  Artikkel
 • Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi

  Norsk økonomi er inne i en moderat og bredt basert oppgangskonjunktur. Økte renter og lavere vekst internasjonalt vil legge en demper på aktiviteten framover.

  Artikkel
 • Arkiv for Økonomisk utsyn

  SSB har hvert år siden 1923 publisert Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen gir en oversikt over norsk og internasjonal økonomi i det aktuelle året. 

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2018

  Her kan du laste ned hele rapporten Økonomisk utsyn over året 2018.

  Artikkel
 • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

  Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Enda lavere vekstutsikter internasjonalt eller et markert varig fall i oljefondet kan likevel skape problemer for bedrifter og finanspolitikken.

  Artikkel
 • Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi?

  Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

  Artikkel
 • Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral

  Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, godt hjulpet av økte petroleumsinvesteringer i 2019. Renta skal videre opp, lønnsveksten blir høyere og arbeidsledighet vil falle litt til.

  Artikkel