Helseregnskap2016

Innhold

Arkiv for Helseregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. mars 2017 2016 Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP
4. oktober 2016 2015 60 000 kroner per innbygger går til helse
14. mars 2016 2015 Helseutgiftene utgjorde 10 prosent av BNP
11. mars 2015 2014 Helseutgiftene vokser i takt med befolkningen
13. mars 2014 2013 57 000 helsekroner per innbygger
13. mars 2013 2012 Helseutgiftene utgjør en stabil andel av BNP
19. april 2012 1997-2011 250 milliarder til helse
19. mai 2011 1997-2009 Helseutgiftene fortsetter å øke
28. juli 2005 1997-2004 36 000 helsekroner per innbygger
30. mai 2006 1997-2005 176 milliarder til helse i 2005
1. april 2009 1997-2008 Jevn økning i helseutgiftene
9. april 2008 1997-2007 Helseutgiftene utgjorde 9 prosent av BNP
26. april 2007 1997-2006 Helseutgiftene doblet på under ti år