Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2016

Innhald

Arkiv for Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. oktober 2004 1. januar 2004 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn
14. oktober 2003 1. januar 2003 Fleire står utanfor Den norske kyrkja
17. oktober 2002 1. januar 2002 8 prosent i trus- og livssynssamfunn
19. oktober 2001 1. januar 2001 Fleire medlemmer i trussamfunn
4. oktober 2000 1. januar 2000 30 prosent fleire i registrerte trussamfunn
13. august 1999 1. januar 1999 Vekst for Den romersk-katolske kyrkja