Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2002, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
31. oktober 2008 2007 Svakere vekst innenfor film og video
2. november 2007 2006 Gode tider for foretak innenfor film og video
31. oktober 2006 2005 Kultur for 12,6 milliarder
31. oktober 2005 2004 Radio og fjernsyn økte omsetningen
28. oktober 2004 2003 Økning i kulturell tjenesteyting
14. november 2003 2002 Kultur for 10,1 milliarder

Arkiv for Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
31. oktober 2008 2007 Svakere vekst innenfor film og video
2. november 2007 2006 Gode tider for foretak innenfor film og video
31. oktober 2006 2005 Kultur for 12,6 milliarder
31. oktober 2005 2004 Radio og fjernsyn økte omsetningen
28. oktober 2004 2003 Økning i kulturell tjenesteyting
14. november 2003 2002 Kultur for 10,1 milliarder