20500_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/stkultjen/aar-forelopige
20500
Kultur for 12,6 milliarder
statistikk
2006-10-31T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
stkultjen, Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikkKultur, Kultur og fritid
false

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kultur for 12,6 milliarder

Foretakene innenfor kulturell tjenesteyting omsatte for 12,6 milliarder kroner og sysselsatte 9 635 personer i 2005, ifølge foreløpige tall. Statistikken omfatter radio og fjernsyn, film og video samt nyhetsbyråer.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Endelige tall 2004 og foreløpige tall 2005. Millioner kroner

Foretakene innenfor radio og fjernsyn omsatte for 7,6 milliarder kroner i 2005, ifølge foreløpige tall. Dette var en økning på 7,1 prosent sammenliknet med året før. Radio og fjernsyn står for 60 prosent av omsetningen innenfor kulturell tjenesteyting og hadde 62 prosent av de sysselsatte. Næringen sysselsatte for øvrig 5 997 personer i 2005.

Flere nyhetsbyråer

Nyhetsbyråer omfatter også frilansjournalist- og pressefotografvirksomhet. Antall foretak økte med 15 prosent sammenliknet med 2004. Flesteparten av disse er små foretak, og omsetningen steg med 7,4 prosent til 969 millioner kroner.

Vekst innenfor film og video

Foretak innenfor film og video hadde 9 prosent økning i omsetning sammenliknet med 2004, viser foreløpige tall. Antall foretak økte med 12,2 prosent, og sysselsettingen økte med 3,5 prosent til 2 810 personer.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor kulturell tjenesteyting blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Fra og med 2005 er beregningsmetoden for sysselsetting utenfor sysselsettingsregister endret. Metodeendringen gjør at sysselsettingstallene for 2005 ikke er direkte sammenliknbare med 2004-tallene. Mer om dette finner du i Om statistikken .

Tabeller: