20504_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/stkultjen/aar-forelopige
20504
Radio og fjernsyn økte omsetningen
statistikk
2005-10-31T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
stkultjen, Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikkKultur, Kultur og fritid
false

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Radio og fjernsyn økte omsetningen

Foretakene innenfor radio og fjernsyn omsatte for over 7 milliarder kroner i 2004 - en økning på 8 prosent fra 2003, ifølge foreløpige tall. 5 781 personer var sysselsatt i disse foretakene. Foretakene innenfor kulturell tjenesteyting omsatte totalt for 11,7 milliarder kroner og sysselsatte 9 306 personer i 2004.

Statistikken omfatter bransjene radio og fjernsyn, film og video, samt nyhetsbyråer.

Produksjon og distribusjon av film og video, og filmframvisning omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2004, og 2 680 personer var sysselsatt i disse foretakene. Tallene viste en økning i omsetningen, men en nedgang i sysselsettingen. Økningen i omsetning skyldes i stor grad fusjon av foretak som fremdeles har bedrifter i andre næringer. En endring av metode har ført til at prosjektansatte som tidligere ble regnet som sysselsatte i filmproduksjon, nå er ekskludert.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2003 og foreløpige tall 2004. Millioner kroner

Økt omsetning i nyhetsbyråer

Nyhetsbyråer omfatter også frilansjournalist- og pressefotografvirksomhet. Omsetningen var på 903 millioner kroner i 2004, en økning på nærmere 11 prosent sammenlignet med 2003. 845 personer var sysselsatt. I likhet med året før, økte antall foretak. Noe av økningen kan skyldes forbedring av statistikkgrunnlaget. Næringshovedgruppen er preget av mange små foretak som kan være vanskelig å hente inn opplysninger om.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor kulturell tjenesteyting blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Sysselsettingstallene viser gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av året. Personer med mer enn ett arbeidsforhold blir telt med som sysselsatt i flere foretak. Metoden for innhenting av sysselsetting er endret. F.o.m. 2004 innhentes sysselsetting direkte fra Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret (A/A-registeret), tidligere ble sysselsetting innhentet gjennom en kombinasjon av skjema og A/A-registeret. Omleggingen gjør det vanskelig å sammenligne sysselsetting mellom årene 2003 og 2004. Ved publisering av endelige tall for 2004 vil vi komme tilbake med en fyldig beskrivelse av overgang til ny metode for å beregne sysselsettingen. Mer om dette og andre begreper som brukes i strukturstatistikken finner du i ”Om statistikken”.

Tabeller: