20496_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/stkultjen/aar-forelopige
20496
Gode tider for foretak innenfor film og video
statistikk
2007-11-02T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
stkultjen, Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikkKultur, Kultur og fritid
false

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gode tider for foretak innenfor film og video

Foreløpige tall viser at det i 2006 var 3 253 foretak innenfor kulturell tjenesteyting, med til sammen 9 886 sysselsatte. Foretakene omsatte for til sammen 14 milliarder kroner, en økning på 12,4 prosent fra året før. Omsetningsveksten var størst for foretak som driver med film og video.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2005 og foreløpige tall 2006. Millioner kroner

Antall foretak steg med 10,4 prosent fra 2005 til 2006, mens veksten i sysselsatte var på 4,1 prosent i samme periode.

Film og video på topp

Kulturell tjenesteyting omfatter film og video, radio og TV, samt nyhetsbyråer, og det var innenfor film og video veksten var størst. Foretak innenfor disse to omsatte for 4,6 milliarder kroner i 2006, en vekst på 14,2 prosent fra året før. Antall sysselsatte i næringen økte med 9,2 prosent til om lag 3 000 personer. Dette er likevel en nedgang på 6,8 prosent siden 2002, mens omsetningen økte med rundt 50 prosent i samme periode.

Flere sysselsatte i nyhetsbyråer

Det er også gode tider for radio og TV, samt nyhetsbyråer. Omsetningen økte med henholdsvis 11,5 og 11,4 prosent fra 2005. Radio og TV hadde moderat sysselsettingsvekst på 1 prosent, mens antall sysselsatte økte med 10 prosent innenfor nyhetsbyråer. Nyhetsbyråer omfatter også frilansjournalist- og pressefotografvirksomhet.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor kulturell tjenesteyting blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Tabeller: