402241_tabell_433728_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/orgakt/hvert-3-aar
402241_tabell_433728
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Deltakelse i frivillig arbeid for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldre
Har utført gratisarbeid for organsiasjon(er) siste 12 måneder3837384131
Gjennomsnittlig antall timer gratisarbeid for organisasjoner siste år, for de som har utført gratisarbeid79726974119
Har utført gratisarbeid for frivillig organisasjon som arbeider med miljø- eller dyrevern siste 12 måneder62686
Har utført gratisarbeid for politisk parti siste 12 måneder11111
Har utført gratisarbeid for idrettslag siste 12 måneder151418176
Har utført gratisarbeid for friluftsorganisasjon siste 12 måneder23232
Har utført gratisarbeid for organisasjon for musikk, teater og kunst siste 12 måneder45354
Har utført gratisarbeid for pasient- eller pårørendeforening, eller annen helseorganisasjon siste 12 måneder21123
Har utført gratisarbeid for ideelle organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp siste 12 måneder45354
Har utført gratisarbeid for religiøs forening siste 12 måneder32334
Har utført gratisarbeid for ikke-religiøs livssynsforening siste 12 måneder00000
Har utført gratisarbeid for velforening, grendelag eller nærmiljøorganisasjon siste 12 måneder88878
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 175