402241_tabell_433727_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/orgakt/hvert-3-aar
402241_tabell_433727
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Organisasjonsmedlemsskap og deltakelse for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldre
Er sysselsatt og medlem i fag- eller arbeidsorganisasjon5429546050
Er sysselsatt og medlem i bransje-, næring eller yrkesorganisasjon2210222428
Antall sysselsatte som svarte3 9953871 6411 822145
Er sysselsatt og aktivt medlem i bransje-, nærings eller yrkesorganisasjon63669
Er medlem i en frivillig organisasjon som arbeider med miljø- eller dyrevern54654
Er aktivt medlem i en frivillig organisasjon som arbeider med miljø- eller dyrevern11121
Er medlem i politisk parti865910
Er aktivt medlem i politisk parti22233
Er medlem i idrettslag2631282618
Er aktivt medlem i idrettslag172519179
Er medlem i friluftslivsorganisasjon1511151813
Er aktivt medlem i friluftslivsorganisasjon65676
Er medlem i organisasjon for musikk, teater og kunst10961214
Er aktivt medlem i organisasjon for musikk, teater og kunst885910
Er medlem i pasient- eller pårørendeforening, eller annen helseorganisasjon9361115
Er aktivt medlem i pasient- eller pårørendeforening, eller annen helseorganisasjon31245
Er medlem i ideelle organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp149121617
Er aktivt medlem i ideelle organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp55466
Er medlem i religiøs forening56556
Er aktivt medlem i religiøs forening33334
Er medlem i en ikke-religiøs livssynsforening34333
Er aktivt medlem i en ikke-religiøs livssynsforening00000
Er medlem i andre organisasjoner10671117
Er ikke medlem i noen organisasjoner2235231723
Er ikke aktivt medlem i noen organisasjoner5355565055
Er medlem i to eller flere organisasjoner4831475647
Er aktivt medlem i to eller flere organisasjoner1711162018
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 175