Markant økning i bruk av strømmetjenester

Publisert:

I fjor var andelen som benyttet seg av video- og filmmedier, som inkluderer strømmetjenester, på 37 prosent. Økningen de siste årene har vært betydelig.

Andelen som bruker video-/filmmedier per døgn, har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via internett har kommet med i undersøkelsen fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt, viser nye tall fra Norsk mediebarometer 2017.

– I 2016 var andelen som benyttet seg av video- og filmmedier, som inkluderer strømmetjenester, på 26 prosent. I 2017 var den på 37 prosent, sier statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB.

Les også: Færre leser aviser – både på papir og nett

70 prosent av dem som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2017, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Seks år tidligere var denne andelen på 35 prosent.

Andelen som bruker CD-spillere, er fortsatt på vei nedover. Andelen som lytter på lydmedier per døgn totalt sett, har økt betydelig siste år og var i 2017 på 50 prosent, det samme som i 2000.

Figur 1. Andel som hadde tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Internett 36 52 60 63 64 66 74 79 83 85 91 93 92 95 96 96 96 97 98
DVD-/bluray-spiller 26 43 61 75 80 84 87 86 87 83 79 79 75 73 70 62
Harddiskopptaker 24 26 29 38 41 43 45 49 50 52 49
DAB-radio 18 18 21 22 28 32 44 53 57 65
Nettbrett 37 61 70 75 74 72
Smarttelefon 57 73 80 85 89 91
Elektronisk bok 11 19 17 16 16 13

Flere over på DAB-radio

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har sunket noe siste år, fra 59 prosent i 2016 til 54 prosent i 2017.

På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger via internett liten betydning for tallene. Mens 49 prosent lyttet på vanlig radio, var det 10 prosent som lyttet på nettradio mens programmene samtidig ble sendt over eteren.

– 33 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2017, mot 25 prosent i 2016, sier Odd Vaage.

33 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2017, mot 25 prosent i 2016.

Statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB

65 prosent hadde DAB-radio i 2017, som er en økning fra 57 prosent i 2016.

2 prosent leser e-bøker

Andelen som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2017 var andelen 25 prosent, det samme som året før. Derimot var det kun 2 prosent som leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Slår vi disse andelene sammen, var det totalt 26 prosent som leste bøker et gjennomsnittlig.

Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2016 til 2017. Det samme gjelder andelen som leser tidsskrift/fagblad.

 

 

Kontakt