Video-/filmmedier

Videomedier er videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler, enten lastet ned fra internett, eller strømmet via internett og betalt for. TV-seing og kinobesøk regnes ikke med i denne gruppen, men er gruppert for seg.