Færre leser aviser – både på papir og nett

Publisert:

Færre leser trykte aviser og nettaviser. Andelen TV-seere synker også.

Det har vært noe nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2016 til 2017, viser nye tall fra Norsk mediebarometer 2017.

– I 2017 leste 32 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 38 prosent ett år tidligere, sier statistikkrådgiver Odd Vaage.

Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Lesing av avisenes nettsider, som VG.no og Aftenposten.no, har også sunket.

– Leserandelen en gjennomsnittsdag var 52 prosent i 2017 mot 56 prosent i 2016 når det gjelder avisenes nettsider, sier Vaage.

Dette resulterer i at andelen avislesere totalt per dag har sunket, fra 73 prosent i 2016 til 68 prosent i 2017.

Figur 1. Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trykte aviser 81 81 77 78 77 77 75 74 74 72 68 65 64 63 55 51 49 42 39 32
Nettaviser 12 17 19 27 31 34 35 40 43 48 49 52 54 51 56 52
Vanlig TV 83 84 82 85 85 84 83 85 83 82 80 80 82 81 76 73 72 63 63 58
Nett-TV 0 1 1 1 1 2 3 11 12 10
Internett totalt 10 18 27 35 35 42 44 55 60 66 71 73 77 80 80 85 88 87 89 90
Trykte bøker 18 19 20 22 23 23 23 25 24 23 23 27 24 27 25 25 25 23 25 25
Elektroniske bøker 1 2 1 2 2 2 2 2

62 prosent ser på TV

Andelen som ser på de lineære TV-sendingene en gjennomsnittsdag, medregnet sendingene på internett, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent en gjennomsnittsdag. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder også siste år.

– Andelen som ser TV var 67 prosent i 2016 og 62 prosent 2017, sier Odd Vaage.

Andelen som ser TV var 67 prosent i 2016 og 62 prosent 2017.

Statistikkrådgiver Odd Vaage i SSB

Det har ikke vært noen stor forandring mellom menn og kvinners TV-titting. Mellom aldersgruppene har de særlig vært nedgang i gruppen 16–24 år, med 12 prosentpoeng.

TV-seing via internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 58 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 10 prosent som så sendingene på internett.

– Tiden vi ser på TV har sunket siste år, fra 115 minutter per døgn i 2016 til 104 minutter i 2017, sier Vaage.

Mer tid på internett

Andelen internettbrukere per døgn var på 89 prosent i 2016 og 90 prosent i 2017. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 140 minutter i 2016 til 158 minutter i 2017.

– Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per døgn. Økningen gjelder både menn og kvinner og for alle aldersgruppene fra 9 til 66 år, sier Odd Vaage.

Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per døgn.

Odd Vaage

Blant de eldre har det ikke vært noen økning. Det er 16–24-åringer som er de mest ivrige brukerne, med 4 timer og 14 minutter per døgn. Bruken av sosiale medier har økt betydelig de seinere åra.

– Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 73 prosent i 2017 vært innom Facebook, og 57 prosent hadde vært innom andre sosiale medier, forteller Vaage.

51 prosent av nettbrukerne hadde brukt banktjenester, mens 9 prosent hadde bestilt eller kjøpt varer en gjennomsnittsdag. 33 prosent spilte digitale spill en gjennomsnittsdag i 2017 mot 35 prosent i 2016. I aldersgruppen 9–12 år var andelen 82 prosent i 2017. Barn og unge bruker i gjennomsnitt omtrent én time på dette per dag. Det er særlig smarttelefon som brukes til digitale spill.

 

Kontakt