Statistiske analyser 157

Norsk mediebarometer 2017

I denne publikasjonen presenterer vi hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks massemediebruk i 2017.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1800 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år siden.

I 2017-undersøkelsen deltok 1849 personer, en svarprosent på 57,2. Resultatene fra under­søkelsen viser at 32 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2017, mot 39 prosent i 2016. Vi brukte i gjennomsnitt 11 minutter per døgn til avislesing på papir. Det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere åra. 52 prosent leste avisenes internettsider en gjennomsnittsdag. Totalt var det 68 prosent som enten leste avis på papir eller på nett, mot 73 prosent i 2016.

5 prosent leste ukeblad på papir en gjennomsnittsdag i 2017, det samme som året før. 2 ­prosent har lest ukeblad på nett. Det var en liten nedgang i ukebladlesingen på 1990-­tallet. Det har også vært en nedgang i de siste åra. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 6 prosent leser tidsskrift eller lignende på papir i løpet av et døgn. Medregnet tidsskrift på nett er andelen på 8 prosent. Menn leser i noe større grad slike blad enn kvinner gjør. 25 prosent leser papirbøker en gjennomsnittsdag. Medregnet e-bøker er andelen 26 ­prosent. Kvinner leser i større grad bøker enn menn gjør. Skjønnlitteratur leses mest, både blant ­kvinner og menn.

50 prosent lyttet til lydmedier en gjennomsnittsdag i 2017. Dette omfatter vinylplater, CD-er, MP3 eller lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete internettfiler. Blant de unge lytter fire av fem. Sju av ti lyttere lytter på filer strømmet fra Internett. 37 prosent så video-/filmmedier i løpet av et døgn i 2017. Det omfatter DVD/Bluray, harddiskopptaker og video-/filmfiler enten lastet ned eller strømmet via Internett. Bruk av slike tilbud totalt har økt de siste åra, mest på grunn av økt strømming fra nettet. Unge bruker slike tilbud mest.

54 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i 2017. Dette var mindre enn året før. De godt ­voksne lytter fremdeles mest til radio. 62 prosent så på TV i løpet et døgn i 2017, fem prosent­poeng lavere enn året før. Tiden til TV-seing gikk litt ned mellom 2016 og 2017. Høyest seerandel har eldre. De bruker også mest tid på TV. Det er størst oppslutning om nyheter, TV-serier og sport. 90 prosent brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2017, 1 prosentpoeng mer enn i 2016. Som tidligere år er menn mer aktive nettbrukere enn kvinner er. Unge og yngre voksne er de ivrigste brukerne. 71 prosent av internettbrukerne bruker e-post og 73 prosent bruker Facebook per døgn.

33 prosent spiller digitale spill per døgn, 84 prosent blant gutter i alderen 9-15 år. 75 prosent gikk på kino i løpet av de siste 12 måneder i 2017, mot 72 prosent i 2016. De unge går mest på kino. Antall kinobesøk har sunket noe seinere åra. 49 prosent hadde harddiskopptaker i 2017. 65 prosent hadde tilgang DABradio hjemme. 98 prosent hadde Internett hjemme, 91 prosent hadde smarttelefon. 42 prosent hadde abonnement på papiravis i 2017, mens 20 prosent hadde abonnement på nettavis.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2017

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 157

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9713-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9712-0

ISSN

0804-3221

Antall sider

102

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt