Statistikkområde

Jord, skog, jakt og fiskeri: Landbrukstellinger

Alt innhold for delområdet landbrukstellinger

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 65 prosent av alt storfe i løsdriftsfjøs

  Foreløpige tall fra Landbrukstelling 2020 viser at 65 prosent av dyreplassene for melkekyr, ammekyr og øvrige storfe nå er i løsdriftsfjøs. Tilsvarende tall fra 2010 viste 47 prosent.

  Artikkel
 • 38 500 årsverk i jordbruket borte på 20 år

  Samla arbeidsinnsats i jordbruket i 2020 blei redusert med 12 prosent frå 2010. Saman med færre og større jordbruksbedrifter gjer det likevel at arbeidsinnsatsen per gardsbruk auka.

  Artikkel
 • Landbruksteljing 2010

  Rapporter 2014/05

  Landbruksteljing 2010 omfatter jordbruksbedrifter, hagebruk og landbrukseigedomar

  Publikasjon
 • Landbrukstelling 2010

  Notater 2013/27

  Landbrukstelling 2010 omfattet en kombinert skjema- og registerbasert fulltelling av aktive jordbruksbedrifter og en registerbasert telling av alle landbruks¬eiendommer, uten hensyn til om det var jordbruksdrift eller ikke på eiendommen. Tellingen...

  Publikasjon
 • Arrondering av jordbruksareal

  Notater 2013/26

  Ved Jordbrukstelling 1999 ble opplysninger om arrondering, som sier noe om hvor store og sammenhengende jordbruksarealene er, samlet inn via spørreskjema. Ved revisjon av innkomne skjema viste det seg at opplysninger om antall teiger og jordstykke...

  Publikasjon
 • Stor variasjon i omsetning i jordbruket

  Tall fra merverdiavgiftsregisteret viser at jordbruksbedriftene i 2010 hadde en gjennomsnittlig omsetning på 900 000 kroner. Hvert femte bruk var registrert med en omsetning under 100 000 kroner eller med så liten omsetning at de ikke var registre...

  Artikkel
 • Landbruket eier tre fjerdedeler av Norge

  Artikkel
 • To av tre gardsbruk leiger jord

  Leige av jord blir stadig meir utbreidd i jordbruket. 65 prosent av jordbruksbedriftene leigde heile eller delar av jordbruksarealet i 2010. Av jordbruksarealet i drift var totalt 4,2 millionar dekar, eller 42 prosent, leigejord.

  Artikkel
 • Nå telles landbruket

  Artikkel
 • Skjult ledighet i jordbruket

  Artikkel