318039_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/kofola/aar
318039
statistikk
2018-06-18T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri;Offentlig sektor
no
kofola, Kommunal forvaltning av landbruksarealer, nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, drivepliktKOSTRA, Jordbruk, Skogbruk, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Offentlig sektor
false

Kommunal forvaltning av landbruksarealer2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kommunal forvaltning av landbruksarealer. Dekar
2017Prosent endring fra
2016 - 20172012 - 2017
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt8 779-25,0-18,5
Dyrka jord4 025-36,5-38,7
Dyrkbar jord4 754-11,312,9
Godkjent nydyrka areal22 7025,269,2