159783
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/kofola/aar
159783
Mindre omdisponering av dyrka jord
statistikk
2014-06-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri;Offentlig sektor
no
kofola, Kommunal forvaltning av landbruksarealer, nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, drivepliktKOSTRA, Jordbruk, Skogbruk, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Offentlig sektor
false

Kommunal forvaltning av landbruksarealer2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre omdisponering av dyrka jord

Det ble omdisponert 5 600 dekar dyrka jord og 4 000 dekar dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2013. Sammenlignet med 2012 var det en nedgang i omdisponeringen på 900 dekar for dyrka jord og 200 dekar for dyrkbar jord.

Kommunal forvaltning av landbruksarealer. Dekar
2013Prosent endring fra
2012 - 20132008 - 2013
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt9 636-10,6-35,5
Dyrka jord5 620-14,4-28,9
Dyrkbar jord4 016-4,6-43,0
Godkjent nydyrka areal14 5578,52,8

I 2013 ble i alt 9 600 dekar dyrka og dyrkbar jord omgjort til andre formål enn landbruk. To av tre kommuner oppga at de hadde omdisponert dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven, mens om lag 40 prosent hadde omdisponert etter plan- og bygningsloven. Den største delen av omdisponeringen, 79 prosent, skjedde ved at arealene ble regulert etter plan- og bygningsloven.

Mest omdisponert til trafikkområde og bolig

Av de omdisponerte arealene gikk 37 prosent til bolig- og fritidsbebyggelse, mens trafikkområder la beslag på 28 prosent. Om lag 10 prosent ble benyttet til næringsbebyggelse.

Mer nydyrking

14 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2013, en økning på 1 100 dekar fra året før. De største arealene ble godkjent i Hedmark og Nordland, med henholdsvis 3 300 og 1 600 dekar. Deretter fulgte Rogaland og Oppland med 1 500 dekar hver.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB