175108_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
175108
Aldri har så mange betalt jegeravgift
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Jegeravgift. Flere betalte jegeravgift i 2014/2015 enn noen gang tidligere.

Registrerte jegere2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Aldri har så mange betalt jegeravgift

I alt 201 400 personer betalte jegeravgiften i jaktåret 2014/2015. Det er en økning på 4 600 personer fra forrige jaktår og flere enn noe tidligere år.

Jegerregister
2014-20152014-2015Endring, prosent
Antall personerProsent2013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
Personer oppført i jegerregisteret473 092100,01,97,9
Menn412 76887,21,56,3
Kvinner60 32412,84,820,1
Personer som løste jegeravgiftskort199 268100,02,41,5
Menn184 11892,42,10,9
Kvinner15 1507,66,110,1
Personer som besto jegerprøven13 573100,08,113,2
Menn10 40876,75,99,2
Kvinner3 16523,316,011,0

Av dem som betalte jegeravgiften sist jaktår, var 199 300 norske. Kvinner utgjorde 7,6 prosent av disse. I alt betalte 15 200 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2014/2015, en økning på 6 prosent fra foregående jaktår.

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som har flest betalende jegere med 18 900, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 200. Av alle menn over 16 år betalte 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2014/2015.

Antallet registrerte jegere øker

Jegerregisteret inneholder adskillig flere personer enn dem som betaler jegeravgiften hvert enkelt år. Ved utgangen av jaktåret 2014/2015 sto 473 100 norske jegere oppført i jegerregisteret. Det er en økning på 8 900 fra jaktåret før. I løpet av ti år har antallet steget med om lag 85 000 jegere.

Hver fjerde som besto jegerprøven, var kvinne

I løpet av jaktåret 2014/2015 besto 13 600 personer jegerprøven. Det er en økning på 1 000 personer fra jaktåret før. Snaut halvparten av dem som besto jegerprøven, betalte jegeravgiften samme år.

Av alle som besto prøven, var 23 prosent kvinner.

Flest danske jegere

2 200 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge for jaktåret 2014/2015. Av disse var 41 prosent fra Danmark, 24 prosent fra Sverige og 14 prosent fra Tyskland. Jegere fra over 40 land betalte jegeravgiften sist år.