92434_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
92434
Flere kvinnelige jegere
statistikk
2013-04-15T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kvinnelige jegere

Av 456 000 registrerte norske jegere var 12 prosent kvinner ved utgangen av jaktåret 2012/2013. I underkant av 3 prosent av alle norske kvinner stod oppført i Jegerregisteret, mens tilsvarende tall for norske menn var 19 prosent.

Jegerregister
2012-20132012-2013Endring, prosent
Antall personerProsent2011-2012 - 2012-20132008-2009 - 2012-2013
Personer oppført i jegerregisteret455 861100,01,98,5
Menn400 73687,91,56,9
Kvinner55 12512,14,721,9
Personer som løste jegeravgiftskort191 283100,0-3,6-1,4
Menn177 37692,7-3,7-1,9
Kvinner13 9077,3-2,16,0
Personer som besto jegerprøven12 358100,0-3,51,0
Menn9 60077,7-5,51,2
Kvinner2 75822,34,320,0

Antallet kvinner i Jegerregisteret øker jevnt, og ved utgangen av jaktåret 2012/2013 var det oppført 55 100 kvinner i registeret. I tillegg til de norske jegerne var 6 600 utenlandske statsborgere oppført i Jegerregisteret.

Færre betalte jegeravgift

I alt 191 300 nordmenn betalte jegeravgift for jaktåret 2012/2013. Dette er en nedgang på 7 000 sammenliknet med forrige jaktår. En sannsynlig årsak til denne nedgangen var dårlig rypejakt dette jaktåret. Av de betalende jegerne bestod litt over 7 prosent av kvinner. I alt var det 13 900 kvinner som betalte, en liten nedgang fra året før. I tilegg til de norske jegerne betalte 2 200 utenlandske statsborgere jegeravgift. Ikke alle som løser jegeravgiftskort går på jakt, det kan du lese mer om i statistikken Aktive jegere.

Akershus har flest jegere

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken med 18 400 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 15 100 jegere. 18 prosent av mennene i Nord-Trøndelag betalte jegeravgiften, mens kun 1 av 20 menn i Rogaland gjorde det samme. På landsbasis betalte knapt 9 prosent av alle menn over 16 år jegeravgiften.

Hver femte som bestod jegerprøven var kvinne

I Norge må alle bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2012/2013 bestod 12 400 personer jegerprøven. Det er en nedgang på 400 fra året før. 22 prosent av dem som bestod prøven var kvinner.

Flest nye jegere i Akershus

Snaut halvparten av dem som bestod jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Det ble avlagt flest jegerprøver i Oslo og Akershus, hvor 1 000 personer bestod i hvert fylke.