276140
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
276140
statistikk
2017-08-30T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

10 827

hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret 2016/17

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
AntallEndring i prosent
2016-20172015-2016 - 2016-20172012-2013 - 2016-2017
I alt10 82721,118,9
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy8801,0-21,3
Påkjørt av tog474-2,1-21,8
Omkommet av andre årsaker1 46317,217,5
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy83236,629,2
Påkjørt av tog4136,72,5
Omkommet av andre årsaker58630,823,1
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy2.0,0
Påkjørt av tog0-100,0.
Omkommet av andre årsaker409330,5702,0
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy4 93417,728,0
Påkjørt av tog15639,35,4
Omkommet av andre årsaker1 05023,214,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
Registrert avgang av hjortevilt
Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
2012-20139 1042 9691 160534 922
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
Skadefelling
2012-2013702415031
2013-201450221909
2014-201534141109
2015-201667249034
2016-20171302063047
Felt i nødverge
2012-20131651001
2013-20141514100
2014-20151615100
2015-2016541010034
2016-20176599047
Felt ulovlig
2012-201347172406
2013-201451182508
2014-2015391116111
2015-201633111804
2016-2017431414015
Påkjørt av motorkjøretøy
2012-20135 6191 11864423 855
2013-20145 24593468943 618
2014-20155 50395473923 808
2015-20165 67187160904 191
2016-20176 64888083224 934
Påkjørt av tog
2012-2013794606400148
2013-2014644424540166
2014-2015655485420128
2015-2016627484301112
2016-2017671474410156
Omkommet av andre årsaker
2012-20132 5141 18942251852
2013-20142 4311 26536853745
2014-20152 4891 30247419694
2015-20162 4891 20341195780
2016-20173 2701 420500409941

Tabell 2 
Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke

Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
I altElgHjortVillreinRådyr
2004-20056 2261 762701113 752
2005-20066 4711 91363573 916
2006-20076 2641 97173743 552
2007-20087 0072 094873114 029
2008-20097 4872 37380864 300
2009-20107 2792 16874134 367
2010-20117 0302 23773224 059
2011-20125 7641 66874143 351
2012-20136 4131 72468424 003
2013-20145 8891 35874343 784
2014-20156 1581 43978123 936
2015-20166 2981 35563914 303
2016-20177 3191 35487325 090
Fylke
Østfold7195022665
Akershus6368600550
Oslo3910038
Hedmark1 076301160759
Oppland488121351331
Buskerud37169110291
Vestfold249540240
Telemark31030100270
Aust-Agder2842450255
Vest-Agder155820145
Rogaland1950290166
Hordaland2021187014
Sogn og Fjordane190018901
Møre og Romsdal70542730428
Sør-Trøndelag6891391021447
Nord-Trøndelag52917670346
Nordland39225710134
Troms - Romsa6864004
Finnmark - Finnmárku2418006

Tabell 3 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
I altElgHjortVillreinRådyr
2004-20058 5892 9351 254464 354
2005-20069 9443 1571 1793355 273
2006-20078 8753 1331 201594 482
2007-20089 5293 2271 490654 747
2008-200910 1553 6481 289345 184
2009-201010 6363 5571 529265 524
2010-201110 6043 7651 684225 133
2011-20128 3592 9581 343284 030
2012-20139 1042 9691 160534 922
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2016-2017
Østfold8939670790
Akershus83416910664
Oslo7120069
Hedmark1 3444642811841
Oppland718266589385
Buskerud5031281312350
Vestfold3233360284
Telemark81511718349331
Aust-Agder4319972323
Vest-Agder2274050182
Rogaland3447552280
Hordaland3425314419
Sogn og Fjordane4103383195
Møre og Romsdal897183900489
Sør-Trøndelag1 0113151483545
Nord-Trøndelag826393220411
Nordland63847840156
Troms - Romsa134127007
Finnmark - Finnmárku6657009
 
Årsak
 
Skadefelling1302063047
Felt i nødverge6599047
Felt ulovlig431414015
Påkjørt av motorkjøretøy6 64888083224 934
Påkjørt av tog671474410156
Omkommet av andre årsaker3 2701 420500409941

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Registrert avgang av vilt utenom ordinær jakt

Klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Brukere og bruksområder

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enklel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB