321489
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
321489
statistikk
2018-08-30T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

17 019

hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret 2017/18

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
AntallEndring i prosent
2017-20182016-2017 - 2017-20182013-2014 - 2017-2018
I alt17 01957,2101,4
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 23740,632,4
Påkjørt av tog1 137139,9168,2
Omkommet av andre årsaker1 88228,643,0
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy1 16139,568,5
Påkjørt av tog6251,214,8
Omkommet av andre årsaker1 290120,1205,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy0-100,0-100,0
Påkjørt av tog1..
Omkommet av andre årsaker1 562281,92 847,2
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy6 20525,871,5
Påkjørt av tog394152,6137,3
Omkommet av andre årsaker2 08898,9170,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
Registrert avgang av hjortevilt
Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
Skadefelling
2013-201450221909
2014-201534141109
2015-201667249034
2016-20171302063047
2017-20181415844039
Felt i nødverge
2013-20141651001
2014-20151514100
2015-20161615100
2016-20176599047
2017-2018812322036
Felt ulovlig
2013-201451182508
2014-2015391116111
2015-201633111804
2016-2017431414015
2017-2018451420110
Påkjørt av motorkjøretøy
2013-20145 24593468943 618
2014-20155 50395473923 808
2015-20165 67187160904 191
2016-20176 64888083224 934
2017-20188 6031 2371 16106 205
Påkjørt av tog
2013-2014644424540166
2014-2015655485420128
2015-2016627484301112
2016-2017671474410156
2017-20181 5941 137621394
Omkommet av andre årsaker
2013-20142 4311 26536853745
2014-20152 4891 30247419694
2015-20162 4891 20341195780
2016-20173 2701 420500409941
2017-20186 5551 7871 2041 5612 003

Tabell 2 
Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke

Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
I altElgHjortVillreinRådyr
2005-20066 4731 91363593 916
2006-20076 2641 97173743 552
2007-20087 0062 094873104 029
2008-20097 4872 37380864 300
2009-20107 2792 16874134 367
2010-20117 0302 23773224 059
2011-20125 7641 66874143 351
2012-20136 4131 72468424 003
2013-20145 8891 35874343 784
2014-20156 1581 43978123 936
2015-20166 2981 35563914 303
2016-20177 3191 35487325 090
2017-201810 1972 3741 22316 599
Fylke
Østfold7864899720
Akershus82410722713
Oslo4930046
Hedmark1 5905221311 054
Oppland760240340486
Buskerud645225200400
Vestfold2741110262
Telemark46294250343
Aust-Agder33546110278
Vest-Agder2161130202
Rogaland2370470190
Hordaland28611244031
Sogn og Fjordane355035005
Møre og Romsdal88763380543
Sør-Trøndelag (-2017)9111851150611
Nord-Trøndelag (-2017)902368100524
Nordland59340810184
Troms - Romsa7773004
Finnmark - Finnmárku1916003

Tabell 3 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
I altElgHjortVillreinRådyr
2005-20069 9443 1571 1793355 273
2006-20078 8753 1331 201594 482
2007-20089 5293 2271 490654 747
2008-200910 1553 6481 289345 184
2009-201010 6363 5571 529265 524
2010-201110 6043 7651 684225 133
2011-20128 3592 9581 343284 030
2012-20139 1042 9691 160534 922
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
2017-2018
Østfold1 044109100925
Akershus1 16720030964
Oslo1271700110
Hedmark2 07371831111 313
Oppland1 206435755691
Buskerud1 40534074420571
Vestfold4005350342
Telemark7731986225488
Aust-Agder493103172371
Vest-Agder3114150265
Rogaland40588548264
Hordaland61017542744
Sogn og Fjordane1 87728241 04110
Møre og Romsdal1 157215260610
Sør-Trøndelag (-2017)1 3723832124773
Nord-Trøndelag (-2017)1 414695290690
Nordland964713110240
Troms - Romsa1771632012
Finnmark - Finnmárku4440004
 
Årsak
 
Skadefelling1415844039
Felt i nødverge812322036
Felt ulovlig451420110
Påkjørt av motorkjøretøy8 6031 2371 16106 205
Påkjørt av tog1 5941 137621394
Omkommet av andre årsaker6 5551 7871 2041 5612 003

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Registrert avgang av vilt utenom ordinær jakt

Klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Brukere og bruksområder

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enklel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB