376540_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-forelopige
376540
statistikk
2020-01-10T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå), fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Fiskeristatistikken blir no publisert av Fiskeridirektoratet med namnet yrkesfiskestatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i samhøve med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjeld frå 1. januar 2021.

Fangstmengd og førstehandsverdi1
Mengd (tonn)Endring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)Endring, prosent
20192018 - 201920192018 - 2019
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt2 478 359-7,021 1661,5
 
Utvalde artar
Torsk327 648-13,07 192-1,1
Makrell159 104-15,02 5091,3
Sild561 29912,22 57419,5
Sei194 612-4,01 64913,0
Djupvassreke28 035-0,7942-11,3
Kongekrabbe1 723-25,5302-22,8
Andre artar1 205 938-11,85 999-0,8