416484_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-endelige
416484
statistikk
2020-11-05T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå), fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Fiskeristatistikken blir no publisert av Fiskeridirektoratet med namnet yrkesfiskestatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i samhøve med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjeld frå 1. januar 2021.

Fangstmengd og førstehandsverdi1
Mengd (tonn)Endring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)Endring, prosent
20192018 - 201920192018 - 2019
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt2 483 523-6,821 6373,7
 
Utvalde artar
Torsk329 897-12,47 4863,0
Makrell159 085-15,02 5091,3
Sild561 53512,22 57419,5
Sei194 980-3,81 66814,3
Djupvassreke27 758-1,6946-10,9
Kongekrabbe1 726-25,3303-22,6
Andre artar1 208 542-11,76 1511,7