416472_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
416472_tabell
statistikk
2020-10-29T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
true

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2019, endelige tall

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Akvakultur.fullscreen-iconAkvakultur.excel-iconAkvakultur.csv-iconAkvakultur.
Tabell 2Salg av slaktet matfisk. Mengde fordelt på fiskeslag og fylke. Tonnfullscreen-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde fordelt på fiskeslag og fylke. Tonnexcel-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde fordelt på fiskeslag og fylke. Tonncsv-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde fordelt på fiskeslag og fylke. Tonn
Tabell 3Salg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi fordelt på fiskeslag og fylke. 1000 krfullscreen-iconSalg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi fordelt på fiskeslag og fylke. 1000 krexcel-iconSalg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi fordelt på fiskeslag og fylke. 1000 krcsv-iconSalg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi fordelt på fiskeslag og fylke. 1000 kr
Tabell 4Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og regnbueørretfullscreen-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og regnbueørretexcel-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og regnbueørretcsv-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og regnbueørret
Tabell 5Beholdning av levende matfisk fordelt på fiskeslag og fylke. 1 000 stkfullscreen-iconBeholdning av levende matfisk fordelt på fiskeslag og fylke. 1 000 stkexcel-iconBeholdning av levende matfisk fordelt på fiskeslag og fylke. 1 000 stkcsv-iconBeholdning av levende matfisk fordelt på fiskeslag og fylke. 1 000 stk
Tabell 6Salg av skalldyr fordelt på art. Tonn og 1000 krfullscreen-iconSalg av skalldyr fordelt på art. Tonn og 1000 krexcel-iconSalg av skalldyr fordelt på art. Tonn og 1000 krcsv-iconSalg av skalldyr fordelt på art. Tonn og 1000 kr

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken