257002_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar-forelopige
257002_tabell
statistikk
2016-06-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble solgt oppdrettsfisk for 46,7 milliarder i 2015.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Akvakultur. Foreløpige tallfullscreen-iconAkvakultur. Foreløpige tallexcel-iconAkvakultur. Foreløpige tallcsv-iconAkvakultur. Foreløpige tall
Tabell 2Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. Tonnfullscreen-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. Tonnexcel-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. Tonncsv-iconSalg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. Tonn
Tabell 3Salg av slaktet matfisk, førstehåndsverdi etter fiskeart og fylke, 1000 krfullscreen-iconSalg av slaktet matfisk, førstehåndsverdi etter fiskeart og fylke, 1000 krexcel-iconSalg av slaktet matfisk, førstehåndsverdi etter fiskeart og fylke, 1000 krcsv-iconSalg av slaktet matfisk, førstehåndsverdi etter fiskeart og fylke, 1000 kr
Tabell 4Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørretfullscreen-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørretexcel-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørretcsv-iconAntall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret
Tabell 5Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 1 000 stk. Foreløpige tallfullscreen-iconBeholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 1 000 stk. Foreløpige tallexcel-iconBeholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 1 000 stk. Foreløpige tallcsv-iconBeholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 1 000 stk. Foreløpige tall
Tabell 6Salg av skalldyr etter art. Tonn og 1000 krfullscreen-iconSalg av skalldyr etter art. Tonn og 1000 krexcel-iconSalg av skalldyr etter art. Tonn og 1000 krcsv-iconSalg av skalldyr etter art. Tonn og 1000 kr

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken