Publisert Tittel Åpne
7. januar 2021 Auke i kornarealet Artikkel
4. mars 2019 Primært menn i primærnæringane Artikkel
21. mars 2018 Mindre fulldyrka areal Artikkel
17. januar 2017 Auke i kornarealet Artikkel