Stadig større skogavvirkning

Publisert:

Skogeierne solgte omlag 10,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2017. Det er 154 000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen økte imidlertid med 5 prosent.

Bare i driftsåret 1989/90 har det blitt hogd mer tømmer til industriformål i Norge. Den gangen ble det hogd 100 000 kubikkmeter mer. Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

1 000 kubikkmeter
1984/85 8320
1986 8696
1987 9108
1988 9962
1989 10225
1989/90 10534
1991 9443
1992 8889
1993 9043
1994 8046
1994/95 8871
1995 7384
1996 7746
1997 8041
1998 7670
1999 7706
2000 7478
2001 7684
2002 7263
2003 6789
2004 7353
2005 8290
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8585
2012 8787
2013 8889
2014 9772
2015 10113
2016 10304
2017* 10458

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en oppgang på 7 prosent fra året før. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 347 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2017, noe som er 5 prosent mer enn i 2016.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Løpende kroneverdi 2017-kroner
1996 329 509
1997 344 519
1998 340 502
1999 334 481
2000 322 450
2001 327 444
2002 294 394
2003 290 379
2004 299 389
2005 312 400
2006 318 398
2007 375 467
2008 364 436
2009 307 360
2010 355 407
2011 362 409
2012 328 369
2013 309 340
2014 349 376
2015 339 358
2016 329 335
2017* 347 347

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017* 2. kv. 2017* 3. kv. 2017* 4. kv. 2017*
Skurtømmer gran 424 422 438 445 459 464 479 489
Skurtømmer furu 437 429 425 440 447 446 444 457
Alle sortiment 331 326 324 334 347 348 349 369

Økt hogst i Oppland og Vest-Agder

I Oppland og Vest-Agder økte hogstkvantumet med henholdsvis 126 000 og 60 000 kubikkmeter sammenlignet med 2016. Størst nedgang i hogstkvantum hadde Nord-Trøndelag med 65 000 kubikkmeter. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i. 2,9 millioner kubikkmeter ble hogd, noe som utgjør 28 prosent av alt avvirket tømmer i Norge.

Figur 4. Endring i avvirket kvantum industrivirke for salg fra 2016 til 2017*. Fylke

Endring
Østfold 26387
Akershus /Oslo -31972
Hedmark 49713
Oppland 125593
Buskerud 53549
Vestfold -967
Telemark 45896
Aust-Agder -39269
Vest-Agder 59770
Rogaland -26488
Hordaland -4 072
Sogn og Fjordane -10595
Møre og Romsdal -40337
Sør-Trøndelag -14664
Nord-Trøndelag -64943
Nordland 6988
Troms 18151
Finnmark 1634

Eksporten økte

Det ble eksportert 3,7 millioner kubikkmeter tømmer i 2017. Sammenlignet med 2016 er det en økning på 194 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 55 prosent av det eksporterte tømmeret.

 

Kontakt