Mer hogst og høyere priser

Publisert:

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 4. kvartal 2017 enn samme periode i 2016. I gjennomsnitt fikk skogeierne 369 kroner per kubikkmeter, en økning på 11 prosent fra samme kvartal året før.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 4. kvartal 2017, en økning på 57 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2016. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 913 millioner kroner, som er en økning på 14 prosent fra året før.

Figur 1

skogav-2018-01-19-01

Økte tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 369 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 4. kvartal 2017. Det er 35 kroner mer enn samme kvartal i 2016. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 10 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 9 og 5 prosent.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

4. kv. 2016 4. kv. 2017*
Østfold 135204 167012
Akershus/Oslo 173522 178673
Hedmark 694717 693438
Oppland 333 124 350700
Buskerud 227274 249961
Telemark 139 685 159962
Aust-Agder 100597 78559
Sør-Trøndelag 85630 85874
Nord-Trøndelag 96976 94228

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

4. kv. 2016 4. kv. 2017*
Skurtømmer gran 445 489
Skurtømmer furu 440 457
Massevirke gran 207 226
Massevirke furu 193 206
Alle sortiment 334 369

Eksporten økte

Det ble eksportert 834 000 kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2017. Sammenlignet med 4. kvartal 2016 er det en økning på 38 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 51 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som samme periode året før.

Kontakt