Fortsatt høy tømmerhogst

Publisert:

I alt solgte skogeierne 2,4 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. kvartal 2017, 75 000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i 2016. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 8 prosent.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at skogeierne i gjennomsnitt fikk 349 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, som er 25 kroner mer enn i samme periode året før. Det er gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran som bidrar mest til økningen, med en vekst på henholdsvis 9 og 5 prosent.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

3. kvartal 2016 3. kvartal 2017
Skurtømmer gran 438 479
Skurtømmer furu 425 444
Massevirke gran 207 217
Massevirke furu 192 196
Alle sortiment 324 349

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

3. kvartal 2016 3. kvartal 2017
Sør-Trøndelag 69913 77782
Nord-Trøndelag 88327 78281
Aust-Agder 90557 85079
Vestfold 77998 88198
Telemark 126896 139886
Østfold 156767 180076
Akershus/Oslo 201594 185030
Buskerud 246912 241232
Oppland 294475 329443
Hedmark 607031 608984

Eksporten økte

Det ble eksportert 1,1 million kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2017. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 er det en økning på 173 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 50 prosent av det eksporterte tømmeret.

Kontakt