Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Befolkning

Alt innhold for delområdet befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014

  Rapporter 2014/39

  Rapporten gir en oversikt over holdninger til ulike spørsmål om innvandrere og innvandring.

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring

  Økonomiske analyser 4/2014

  Innvandringen har vært høy de siste ti årene, og den fortsetter å være relativt høy i noen år til, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Når olje- og gassinntektene avtar, går innvandringen, særlig fra de nye EU-landene, noe ned.

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

  Rapporter 2014/23

  Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med størst innvandrerandel, bl.a: Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Skedsmo, Asker, Skien og bydelene Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl.

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Rapporter 2014/21

  Av de vel 5 000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i 2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter. Tilsvarende tall for 2008 var 78 prosent av vel 6 000 bosatte. Dette er de høyeste andelene som er registrert.

  Publikasjon
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Rapporter 2014/16

  Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012

  Rapporter 2014/11

  Les om to typer familieinnvandring: familiegjenforening og familieetablering. Rapporten omtaler også ekteskap og skilsmisser blant innvandrere og deres norskfødte barn.

  Publikasjon
 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2014/08

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

  Publikasjon
 • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

  Rapporter 2014/04

  Rapporten gir en oppdatert oversikt over hva vi vet om demografien hos innvandrerne i Norge og deres barn i dag, med vekt på analyser av utviklingen i fruktbarheten.

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

  Rapporter 2013/64

  SSBs årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring viser at befolkningen hadde mindre tro på verdien av innvandreres innsats i arbeidslivet i 2013 enn året før.

  Publikasjon
 • Flere barn, men færre per kvinne

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Stadig flere av barna som fødes i Norge, hvert fjerde barn i 2012, har en mor som er innvandrer. Tall fra en rapport som snart publiseres, viser at fruktbarheten blant de fleste grupper av innvandrerkvinner i Norge har gått ned over tid.

  Artikkel
 • Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet

  Samfunnsspeilet 5/2013

  På ti år er antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre doblet. Veksten skyldes økt arbeidsinnvandring fra EUs nye medlemsland. Vi har mye kunnskap fra registre om innvandrerne og deres norskfødte barn, men det er fortsatt mye vi ikk...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Stort mangfold i lille Norge

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Folketallet i Norge vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Befolkningen er dermed blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land velger å slå seg ned i Norge.

  Artikkel
 • Kjenner kjærligheten ingen grenser?

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Å være gift er langt mer vanlig blant innvandrere og deres norskfødte barn enn blant den øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Men både innvandrere og deres norskfødte barn gifter seg nå sjeldnere i ung alder enn de gjorde tidligere.

  Artikkel
 • Tidlig ekteskap – lik bakgrunn

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Åtte av ti norskfødte med innvandrerforeldre som i perioden 1990-2012 giftet seg for første gang, valgte en partner som også hadde innvandrerbakgrunn. De som gifter seg med en person med samme innvandrerbakgrunn som de selv har, er tidligere ute e...

  Artikkel