268368_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
268368_tabell
statistikk
2016-11-17T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
false
I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014.

Skatt for personer2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldrefullscreen-iconSkattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldreexcel-iconSkattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldrecsv-iconSkattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
Tabell 2Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittfullscreen-iconSkatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittexcel-iconSkatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittcsv-iconSkatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
Tabell 3Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittfullscreen-iconSkattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittexcel-iconSkattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnittcsv-iconSkattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
Tabell 4Skattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. Antall personer med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt.fullscreen-iconSkattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. Antall personer med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt.excel-iconSkattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. Antall personer med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt.csv-iconSkattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. Antall personer med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken