409728
/helse/statistikker/speshelse/aar
409728
statistikk
2020-06-18T08:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Statistikkbanktabell 06922 er korrigert (gjelder Polikliniske konsultasjoner og Dagbehandlinger under tjenesteområde rusbehandling (TSB)). Som følge av dette er også hovedtallstabell og tabell 3 korrigert.

Personelltall, sysselsatte og årsverk for 2020 er publisert i statistikkbanken. Samtidig er årsverk 2015-2019 oppdatert etter ny metode for beregning av arbeidstid og selvstendig næringsdrivende, se Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid. Den nye metoden får konsekvenser for beregning av årsverk og sysselsatte.

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall1
 20182019Endring i prosent
 2017-20182018-2019
1Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019.
2Tallene som oppgis er i løpende priser.
3Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
4Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
5Tall for konsultasjoner og dagbehandlinger i 2018 og 2019 for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 5.2.2021.
Korrigert 5. februar 2021.
Spesialisthelsetjenesten    
Driftskostnader (mill.kr)23144 185153 11036
Driftskostnader per innbygger (kr.)2327 10028 50055
Senger/Døgnplasser18 73718 555-1-1
Utskrivninger1846 807845 010-10
Liggedager/Oppholdsdøgn5 474 0105 378 934-2-2
Polikliniske konsultasjoner4511 689 77711 980 483252
Dagbehandlinger/Oppholdsdager5406 458420 563-43
Årsverk113 680114 9051,41,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB