409728
/helse/statistikker/speshelse/aar
409728
statistikk
2020-06-18T08:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten2019

Innhold

Publisert:

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall1
20182019Endring i prosent
2017 - 20182018 - 2019
1Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019
2Tallene som oppgis er i løpende priser.
3Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
4Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)23144 185153 11036
Driftskostnader per innbygger (kr.)2327 10028 50055
Senger/Døgnplasser18 73718 555-1-1
Utskrivninger1846 807845 010-10
Liggedager/Oppholdsdøgn5 474 0105 378 934-2-2
Polikliniske konsultasjoner411 792 64612 074 889262
Dagbehandlinger/Oppholdsdager406 664420 817-33
Årsverk113 680114 9051,41,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB