379034
/helse/statistikker/speshelse/aar
379034
statistikk
2019-06-24T08:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten2018

Innhold

Publisert:

Tabellene med tall fra balanse og kontantstrømoppstilling (07433 og 03746) er ikke oppdatert med 2018-tall. Disse oppdateres senere.

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall
20172018Endring i prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
3Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
4Endring av metode for beregning av årsverk fra 2018 gjør at endringstall må tolkes med forsiktighet.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)12140 124144 185-13
Driftskostnader per innbygger (kr.)1226 50027 10022
Senger/Døgnplasser18 99618 737-1-1
Utskrivninger853 108856 119-10
Liggedager/Oppholdsdøgn5 586 9245 474 010-5-2
Polikliniske konsultasjoner39 364 29111 792 646626
Dagbehandlinger/Oppholdsdager421 246406 6642-3
Årsverk4114 007114 0281,00,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB