379034
/helse/statistikker/speshelse/aar
379034
statistikk
2019-06-24T08:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten2018

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Tabellene med tall fra balanse og kontantstrømoppstilling (07433 og 03746) er ikke oppdatert med 2018-tall. Disse oppdateres senere.

Hovedtabell og tabellene 2 og 3 ble oppdatert 18. september 2019.

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall1
20172018Endring i prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019
2Tallene som oppgis er i løpende priser.
3Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
4Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
5Endring av metode for beregning av årsverk fra 2018 gjør at endringstall må tolkes med forsiktighet.
Rettet 18. september 2019.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)23140 124144 185-13
Driftskostnader per innbygger (kr.)2326 50027 10022
Senger/Døgnplasser18 99618 737-1-1
Utskrivninger1853 108846 807-1-1
Liggedager/Oppholdsdøgn5 586 9245 474 010-5-2
Polikliniske konsultasjoner49 364 29111 792 646626
Dagbehandlinger/Oppholdsdager421 246406 6642-3
Årsverk5114 007114 0281,00,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB