289864
/helse/statistikker/speshelse/aar
289864
statistikk
2017-06-22T08:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall
Endring i prosent
20162015-20162012-2016
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2På grunn av overgang til nytt datagrunnlag hvor friske nyfødte i sykehus ikke lenger regnes med, vises ikke endringstall for liggedager/oppholdsdøgn/utskrivninger for årene 2014 eller tidligere.
3Årsverk refererer til "årsverk ekskl. lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), vises ikke endringstall for årsverk for årene 2014 eller tidligere.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)1140 934122
Driftskostnader per innbygger (kr.)126 800017
Senger/Døgnplasser19 303-1-3
Utskrivninger2858 5801:
Liggedager/Oppholdsdøgn25 908 7963:
Polikliniske konsultasjoner8 862 465119
Dagbehandlinger/Oppholdsdager414 8270-15
Årsverk3112 8402:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB