414132_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
414132
statistikk
2020-06-25T08:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
helseforhold, Helseforhold, levekårsundersøkelsen, helseundersøkelsen, bruk av helsetjenester, funksjonsevne, helseproblemer, sykelighet, medisinbruk, levevaner, kosthold, overvekt, BMI, fedme, mosjon, alkoholbruk, røyking, snusbrukLevekår, Helseforhold og levevaner , Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2019

Innhold

Publisert:

Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoeng
 Begge kjønnMennKvinner
 2019Endring fra 2008 (prosentpoeng)2019Endring fra 2008 (prosentpoeng)2019Endring fra 2008 (prosentpoeng)
Svært god eller god helse79-281-178-1
Svært god eller god tannhelse783751804
Røyker daglig10-1011-109-11
Overvekt eller fedme (BMI= 27 eller over)304354266
Mosjonerer aldri13-14-131
Drikker sukkerholdige drikker daglig7-109-124-8