414132_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
414132_tabell
statistikk
2020-06-25T08:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2019

Innhold