Helseforhold, levekårsundersøkelsen1998

Innhold

Arkiv for Helseforhold, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. juni 2020 2019 2019
20. juni 2016 2015 Oslofolk er sunnest i landet
18. september 2013 2012 Høy puls, men like dårlige hjerter
26. juni 2009 2008 Flere overvektige menn
3. juli 2006 2005 Liten endring i tobakksbruk
19. desember 2003 2002 Unge - mer presset i hverdagen
17. juni 2003 2002 Flere går oftere til legen
3. april 2001 1995 Siste 20 år: Færre helt uten egne tenner
28. juli 1999 1998 Én av åtte storbruker av legetjenester