10355_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/arkiv
10355
Siste 20 år: Færre helt uten egne tenner
statistikk
2001-04-03T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
helseforhold, Helseforhold, levekårsundersøkelsen, helseundersøkelsen, bruk av helsetjenester, funksjonsevne, helseproblemer, sykelighet, medisinbruk, levevaner, kosthold, overvekt, BMI, fedme, mosjon, alkoholbruk, røyking, snusbrukLevekår, Helseforhold og levevaner , Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Helseforhold, levekårsundersøkelsen1995

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Siste 20 år: Færre helt uten egne tenner

Bedret tannrøkt i etterkrigstiden har over tid gitt bedre tannhelse i befolkningen. Dette i tillegg til bedre vaner, god munnhygiene og bruk av fluor er årsaker til at dagens befolkning beholder egne tenner lenger og har bedre tenner enn tidligere generasjoner.

Spørsmål om befolkningens tannhelse ble stilt både ved helseundersøkelsen i 1975, 1985 og 1995. I 1975 var 20 prosent av den voksne befolkningen 16 år og over helt uten tenner, mens i 1985 var 14 prosent og i 1995 8 prosent av voksne 16 år og over helt uten egne tenner. I 1995 er det svært få tilfeller av tannløshet blant personer under 45 år. I aldersgruppen 45-66 år var 6 prosent helt uten tenner, mens andelen var knapt 30 prosent blant 67-79 åringene, og i underkant av 50 prosent blant de eldste (80 år og over).

 Andel personer 45 år og eldre i ulike aldersgrupper helt uten egne tenner. 1975, 1985, 1995. Prosent

Høyest andel uten tenner i Nord-Norge

Andelen helt uten tenner varierer noe mellom kvinner og menn. Variasjonene er likevel større gruppert etter alder, landsdel og sosioøkonomisk status. I 1995 var andelen uten egne tenner høyest i Nord-Norge blant personer i alderen 45-67 år og 67 år og eldre med henholdsvis 17 og 67 prosent i 1995 (36 og 73 prosent i 1985). Særlig store variasjoner i andelen uten egne tenner ble funnet i fordeling etter sosioøkonomisk status. I aldersgruppen 45-66 år var andelen personer uten tenner for trygdete 13 prosent, gårdbrukere og fiskere 9 prosent og ufaglærte/faglærte arbeidere henholdsvis 7 og 6 prosent. I de øvrige sosioøkonomiske gruppene var andelene uten egne tenner under 2 prosent. Andelene er atskillig lavere i 1995 enn i 1985.

Eldre går sjeldnere til tannlegen

Eldre går sjeldnere til tannlegen enn yngre. Når eldre rammes av sykdom eller får funksjonsvansker nedsetter dette nødvendigvis hyppigheten av tannlegebesøkene. Mens 3 av 4 i alderen 45-66 år svarte at de hadde vært hos tannlegen siste år, hadde 1 av 2 eldre i alderen 66-79 år og 1 av 3 eldre 80 år og over vært hos tannlege siste år.

Tabeller: