Allmennlegetjenesten2015

Innhold

Arkiv for Allmennlegetjenesten - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. juni 2016 2015 Unge kvinner er nesten dobbelt så ofte hos fastlegen som unge menn
12. juni 2015 2014 En av tre pasienter til legevakten med luftveisinfeksjoner eller skader
11. september 2014 2013 Stabil bruk av allmennlegetjenesten
23. januar 2014 2012 En av fem har besøkt kommunal legevakt
18. september 2013 2012 Luftveisinfeksjoner og psykiske plager vanligste grunner til å søke fastlege
12. mars 2013 2011 Lavt utdannede oftest hos fastlegen
26. september 2012 2010 To av tre til konsultasjon hos fastlege