92330
/helse/statistikker/fastlegetj/aar
92330
Lavt utdannede oftest hos fastlegen
statistikk
2013-03-12T10:00:00.000Z
Helse;Innvandring og innvandrere
no
fastlegetj, Allmennlegetjenesten, fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøkHelse, Helsetjenester, Innvandring og innvandrere, Helse
false

Allmennlegetjenesten2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavt utdannede oftest hos fastlegen

Vi konsulterte i gjennomsnitt fastlegen 2,6 ganger i 2011, en liten økning fra året før. Lavt utdannede bruker fastlegen mer enn personer med høyere utdanning. I tillegg er det flere personer med lav utdanning som går mange ganger til legen, enn blant dem med høyere utdanning.

Konsultasjoner hos fastlege. Antall konsultasjoner per person etter alder
20102011
Alle aldre2,52,6
0-5 år1,71,7
6-15 år1,01,1
16-19 år1,51,6
20-29 år2,12,1
30-49 år2,52,6
50-66 år3,13,2
67-79 år4,24,3
80-89 år4,85,0
90 år eller eldre2,93,0

I 2011 konsulterte hver enkelt av oss fastlegen 2,6 ganger, mens gjennomsnittet i 2010 var 2,5 konsultasjoner. Én årsak til økningen er at flere brukte fastlegen i 2011. Andelen av befolkningen som har hatt konsultasjon hos fastlegen, økte fra 67 prosent i 2010 til 69 prosent i 2011. Denne andelen har økt både for kvinner og menn og i alle aldersgrupper. I 2011 hadde tre av fire kvinner vært hos fastlegen for konsultasjon, og knapt to av tre menn. Spesielt i alderen 16-66 år bruker menn og kvinner legen ulikt, og mye kan forklares med svangerskaps- og fødselsrelaterte forhold for kvinner. For de eldste i denne aldersgruppen vil det være andre forhold som spiller inn.

Høyt utdannede konsulterer sjeldnere fastlege

Høyt utdannede lever lenger og har bedre helse enn grupper med lavere utdanning. De bruker også fastlegetjenesten mindre. I befolkningen over 16 år hadde 69 prosent av dem med universitets- og høgskoleutdanning vært hos fastlege i 2011, mens blant dem med videregående skole som høyeste nivå, var 74 prosent innom fastlegen. Høyt utdannede hadde i tillegg færre konsultasjoner enn personer med lavere utdanning.

Omvendt for de eldste

Etter fylte 80 år er det liten forskjell i legebruk etter utdanningsnivå. I aldersgruppen 80-89 år var andelen som hadde vært til fastlege omtrent like høy for gruppen med videregående utdanning som for gruppen med høyere utdanning, 85 prosent hadde vært hos fastlegen i 2011. Av de over 90 år hadde flere med høy utdanning enn med videregående utdanning konsultert fastlege.

Flere med lav utdanning går mange ganger til fastlegen

Forskjellene i legebruk etter utdanning blir tydeligere når vi ser på hvor mange som har vært til fastlegen fem eller flere ganger i løpet av 2011. Lavt utdannede bruker fastlegetjenester hyppigere enn andre utdanningsgrupper. Blant personer i aldersgruppen 30-49 år med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, hadde 26 prosent vært fem eller flere ganger hos fastlegen. Til sammenligning hadde 16 prosent av personer med universitets- eller høyskoleutdanning i samme aldersgruppe konsultert fastlegen.

Også her endres bildet ved passerte 80 år, da er andelen med mange legebesøk høyest blant dem med høy utdanning. Dette henger blant annet sammen med bruken av andre helsetjenester som hjemmesykepleie eller opphold i sykehjem og sykehus.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB