Statistikkområde

Helse: Helsetjenester

Alt innhold for delområdet helsetjenester

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016

  Rapporter 2017/42

  Den viktigste faktoren som påvirker hvem som får refusjoner for tannbehandling, er alder. Sannsynligheten for å motta refusjoner øker med alder fram til i de eldste aldersgruppene. Ulikt behandlingsbehov i ulike aldersgrupper er en viktig årsak ti...

  Publikasjon
 • Mest praktisk bistand til «yngre» brukere

  Kommunale omsorgstjenester er ikke bare forbeholdt eldre som har passert pensjonsalderen. Blant dem som får ulike former for praktisk bistand i hjemmet, er en betydelig andel under 67 år, og 3 av 5 timer går til brukere under 50 år.

  Artikkel
 • Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

  Norske helseutgifter utgjorde 10,5 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med resten av OECD-landene. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

  Artikkel
 • Framtidens eldre i by og bygd

  Rapporter 2017/32

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller dårlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere områder er beskrevet i en ny forskningsrapport.

  Publikasjon
 • Sykepleiere på avveie?

  De fleste sykepleiere med over fem års erfaring fra helsetjenesten velger seg gjerne arbeidssted som kan ha helserelaterte oppgaver når de skifter jobb. Sykepleiere med kortere erfaring jobber oftere med noe annet.

  Artikkel
 • Ambulansetjenester koster mest i nord

  I 2016 brukte helseforetakene til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Det er store forskjeller mellom landsdelene, både i kostnader og bruk av tjenestene.

  Artikkel
 • Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester

  Det er stor oppmerksomhet rundt kommunenes omsorgstjenester og hvem som mottar disse. SSB kan nå presentere detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.

  Artikkel
 • Mer bruk av fastlege med nye fraværsregler

  En større andel av ungdom mellom 16 og 19 år gikk til fastlegen i 2016 enn året før. Økningen kom på høsten, etter innføring av nye fraværsregler i videregående skole.

  Artikkel
 • Heildøgnstilbod er meir enn sjukeheim

  Teljinga av berre plassar i institusjon og bustadar med bemanning er ikkje lenger heilt dekkjande for totalbildet av heildøgnstilbod.

  Artikkel
 • Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen

  Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga.

  Artikkel
 • Nyutdanna sykepleiere foretrekker sykehus

  Halvparten av nyutdanna sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

  Artikkel
 • Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

  Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.

  Artikkel
 • 1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

  Ti år etter fullført utdanning jobber 1 av 5 sykepleiere ikke i helsetjenesten. Samtidig vil behovet for sykepleiere øke i årene som kommer.

  Artikkel
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

  Rapporter 2017/26

  Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 16 prosent til vel 355 000. Flest mottakere finner vi blant de eldste. Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har i denne perioden økt med 6 prosentpoeng.

  Publikasjon
 • Sykehussenger til besvær

  Antall senger har alltid vært et viktig mål for å si noe om hvor mange pasienter som har blitt behandlet på sykehusene. Men hva er egentlig en sykehusseng, og trenger vi like mange senger i dag som for 25 år siden?

  Artikkel