118674
118674
forskning
2009-02-11T08:00:00.000Z
no

Ny metode for beregning av konsum og lagerendringer

Publisert:

Mange husholdninger som kjøpte ved og fyringsolje midt på 90-tallet endte opp med å bruke strøm til oppvarming, og i stedet lagre en stor andel av kjøpene, viser analyse basert på ny metode.

I analysen søker forsker Bente Halvorsen å utvikle en metode for å skille konsum fra lagerendringer når kun utgiftsdata er tilgjengelig. Hun bruker metoden på data fra Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser for perioden 1993 - 1995 for å si noe om konsum og lagerendringer i husholdningenes kjøp av ved og fyringsoljer.Lave strømpriser fylte lagrene

Hun finner at mange norske husholdninger som kjøpte ved og fyringsoljer i den perioden endte opp med å bruke strøm til oppvarming, og i stedet lagre en stor andel av kjøpene. Dette skyldes trolig at både prisen på disse godene og strømprisen gikk ned relativt til foregående år. Husholdningene passet på å fylle lagrene når energigoder var historisk sett billige.

Analysene viser også at strømprisen er av avgjørende betydning for bruken av lagret ved og fyringsolje. Lave strømpriser forklarer hvorfor så mange likevel valgte å bruke strøm til oppvarming, og at vi fikk en stor netto økning i ved- og fyringsoljelangerne i denne perioden.Mer informasjon om konsum

Kjøp av goder vil altså ikke nødvendigvis være lik konsumet gjennom en periode, når godet kan lagres. Husholdninger som bruker mye ved og fyringsoljer i oppvarmingen har ofte store lagermuligheter som kan romme flere års konsum. Når man kun har utgiftsdata tilgjengelig, vet vi lite eller ingenting om konsumet. Med den nye metoden forsøker Halvorsen å gi mer informasjon om konsum.

Kontakt

    Mer på ssb.no