118836
118836
forskning
2011-02-17T07:00:00.000Z
no

SSB del av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Publisert:

SSB-forskere er sammen med Økonomisk Institutt og Frisch-senteret valgt ut til å bli nytt forskningssenter for miljøvennlig energi av Norges forskningsråd.

Forskningssenteret som SSB blir del av, har navnet Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE). Senteret er ett av tre nye forskningssentre som skal ha en samfunnsvitenskapelig tilnærming til de energipolitiske utfordringene, og studere samspillet mellom teknologi og samfunn.

Fra SSB vil hovedsakelig forskere fra Gruppe for energiøkonomi og Gruppe for miljøøkonomi delta.

CREE får 8 millioner

Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) får et budsjett på 8 millioner i året med en tidshorisont på 8 år. Senteret skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal energipolitikk og for debatten om internasjonale energi- og klimapolitikk. Videre skal senteret bygge opp kunnskap som bidrar til økt innovasjon, i hovedsak knyttet til kunnskap om politiske virkemidler.

Målet er å videreutvikle det metodiske rammeverket og benytte det til å analysere problemstillinger som er relevante for utvikling av politiske virkemidler, markeder og regulering, internasjonal energi- og klimapolitikk, samt innovasjon. Forskningen ved senteret vil primært være basert på økonomi. Forskningsaktiviteten skal være særlig relevant for brukerpartnere som består av beslutningstakere innenfor norsk politikk, regulatorer og viktige aktører i energimarkedene.

Vertsinstitusjon: Frisch-senteret.

Forskningspartnere: UiO, SSB, underleverandører: IFE, Sintef Energiforskning, MILEN (UiO).

De to andre nye forskningssentrene for miljøvennlig energi er Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) og Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP).

Mer informasjon om de øvrige sentrene og konkurransen for å bi utpekt, se nettsidene til Norges forskningsråd

Kontakt