437188_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
437188
statistikk
2021-06-21T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
true

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Neste publisering: