319433_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/osi/kvartal
319433
statistikk
2018-02-09T08:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
osi, Ordreindeks for industri (opphørt), ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarkedIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Ordreindeks for industri (opphørt)4. kvartal 2017

Publisering av statistikken Ordreindeks for industri er opphørt fra og med 1. kvartal 2018. En årsak er at statistikken tidligere var en del av Eurostats forordning om korttidsstatistikk, men dette kravet ble fjernet i 2012. Det publiseres imidlertid indikatorer for ordretilgang og ordrebeholdning i Konjunkturbarometer for industri og bergverk.

Innhold

Publisert:

Denne statistikken er nedlagt.

Ordreindeks. 2005=100
Endring i prosentVerdiindeks
4. kvartal 2017 / 3. kvartal 20174. kvartal 2017 / 4. kvartal 20164. kvartal 2017
Ordretilgang:
Ordrebasert industri i alt47,936,5146,1
Hjemmemarked54,848,4134,5
Eksportmarked42,627,9157,6
 
Kjemisk og farmasøytisk industri-8,2-1,5142,6
Metallindustri45,918,4185,0
Maskinindustri71,0108,0151,7
Bygging av skip og oljeplattformer160,195,0100,4
 
Ordrereserve:
Ordrebasert industri i alt11,03,6146,4
Hjemmemarked14,912,0128,9
Eksportmarked7,9-2,5165,2
 
Kjemisk og farmasøytisk industri2,32,9106,0
Metallindustri27,613,2155,6
Maskinindustri8,69,2209,2
Bygging av skip og oljeplattformer9,82,8126,8