148774_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
148774_tabell
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
true
Statistikken viser produksjon av petroleumsprodukt. Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 158,4 millioner Sm3 o.e. i de tre første kvartalene i 2014.

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. Se Oljedirektoratet Faktasider/Faktakart.

Innhold