376272_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energiregnskap/aar
376272
statistikk
2019-06-19T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
energiregnskap, Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, energiregnskap, energiproduksjon og energibruk etter næringer, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass), energiintensiteter, dekomponering av energibrukEnergi, Olje og gass, Energi og industri
true

Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap2018

Innhold

Publisert:

Fra og med 18. juni 2020 vil statistikkene over Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap og Produksjon og forbruk av energi, energibalanse publiseres som én statistikk. Tabeller og innhold flyttes til Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

Energiregnskap. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet etter næring. Forbruk i GWh per mrd. kr. produksjonsverdi. Siste år
19902018Endring i prosent
Alle næringer11982-31,1
Jordbruk, skogbruk og fiske14358-59,4
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester11215033,9
Industri234154-34,2
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon7113083,1
Bygge- og anleggsvirksomhet3125-19,4
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering5824-58,6
Andre tjenesteytende næringer1413-7,1
Transport3603630,8
Undervisning, helse- og sosialtjenester3313-60,6
Offentlig administrasjon og forsvar5732-43,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB