430994_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430994
statistikk
2021-04-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Mars 2021Mars 2021 / Mars 2020Mars 2021
Total produksjon av elektrisk kraft13 790-3,1100,0
Vannkraft12 383-4,889,8
Varmekraft135-52,11,0
Vindkraft1 27134,99,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 3060,7100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass694-17,15,6
Forbruk i kraftintensiv industri3 2940,726,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 3182,667,6